مرا به خاطر بسپار
پنج شنبه, 04 مهر 1392 07:44

Wave modifier ویژگی

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

مدیفایر Wave باعث ایجاد موج در آبجکت می شود . می توان از دو موج سینوسی در راستای محورهای X و Y یا ترکیبی از هر دو استفاده کرد و یا با تغییر گیزمو یا مرکز مدیفایر , اثر موج بر شکل را تغییر داد .

1

Gizmo : با انتخاب این حالت می توانید گیزمو را جابجا یا تغییر شکل بدهید تاثیر مدیفایر wave از نقطه ی مرکزی گیزمو شروع خواهد شد .
Center : در این حالت می توانید نقطه ی مرکزی را حرکت دهید .

2پارامترها
3

Amplitude 1/Amplitude 2 : پارامتر Amplitude 1 یک موج سینوسی در راستای محور Y و Amplitude 2 یک موج در راستای محور X ها ایجاد می کنند . (اگرچه که قله و دره موج برای هر دو در یک جهت به نظر می رسد .) تغییر مقادیر از مثبت به منفی باعث معکوس شدن جای قله ها و دره ها می شود .

Wave Length : فاصله بین دوقله را نشان می دهد .

Phase : الگوی موج را حرکت می دهد . مقادیر مثبت باعث حرکت الگو در یک جهت و مقادیر منفی باعث حرکت در خلاف آن جهت می شوند , تاثیر این پارامتر را بطور واضح در انیمیشن ها قابل مشاهده است .

Decay : اثر موج تولید شده را محدود می کند . مقدار Decay با افزایش فاصله از مرکز , دامنه ی موج را کاهش می دهد تا زمانی که موج مسطح شود و کاملا از بین برود .

خواندن 1541 بار آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 04 مهر 1392 07:48
مجموعه های بیشتر: « Ripple modifier Skew modifier »