مرا به خاطر بسپار
دوشنبه, 08 مهر 1392 09:22

Ripple modifier ویژگی

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

مدیفایر ripple برای تولید موج های هم مرکز به کار می رود . می توانید ترکیبی از دو موج هم مرکز روی آبجکت اعمال کنید و یا با تغییر گیزمو یا مرکز مدیفایر تاثیر امواج را کاهش یا افزایش دهید .

1

Gizmo : با انتخاب این حالت می توانید گیزمو را جابجا یا تغییر شکل بدهید . نهایتا تاثیر مدیفایر از نقطه ی مرکزی گیزمو شروع خواهد شد .
Center
: در این حالت می توانید نقطه ی مرکزی را جابجا کنید .

پارامترها

3

Amplitude 1/Amplitude 2 : پارامتر Amplitude 1 باعث تولید امواج هم مرکز در راستای آبجکت می شود و Amplitude 2 امواجی مشابه با زاویه 90درجه نسبت به Amplitude 1 ایجاد می کنند .

Wave Length : طول موج را نشان می دهد . هر اندازه مقدار آن بیشتر شود موج ها کم تر می شود .

Phase : الگوی موج را حرکت می دهد . مقادیر مثبت باعث حرکت الگو به سمت داخل و مقادیر منفی باعث حرکت به سمت خارج می شوند , تاثیر این پارامتر را بطور واضح در انیمیشن ها قابل مشاهده است .

Decay : اثر موج تولید شده را از مرکز محدود می کند . افزایش مقدار Decay باعث می شود دامنه ی موج کاهش پیدا کند .

خواندن 1584 بار
مجموعه های بیشتر: « Noise modifier Wave modifier »