مرا به خاطر بسپار
پنج شنبه, 18 مهر 1392 22:17

Smooth modifier ویژگی

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(3 آرا)

مدیفایر Smooth بصورت خودکار سطوح را نرم و صاف می کند . اساس کار این مدیفایر بر یکسان سازی زاویه ی face های مجاور به هم هست .

 1

پارامترها

2

Auto Smooth : اگر این گزینه فعال باشد آبجکت بصورت خودکار بر اساس مقدار پارامتر threshold که مشخص شده , smooth می شود

Prevent Indirect Smoothing : اگر Auto Smooth را به یک آبجکت اعمال کنید و نخواهیم برخی از قسمت های آبجکت Smooth شود با فعال کردن این گزینه می توان مشکل را حل کرد .

Threshold : زاویه threshold را برحسب درجه مشخص می کند . هر دو فیس مجاور در یک گروه smoothing قرار می گیرند اگر زاویه ی بین نرمال های آنها از زاویه ی threshold کم تر باشد .

Smoothing Groups : برای تخصیص گروه smoothing به صورت دستی به face ها بکار می رود .

خواندن 1857 بار آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 21 مهر 1392 10:38
مجموعه های بیشتر: « Extrude modifier Slice modifier »