مرا به خاطر بسپار
سه شنبه, 30 مهر 1392 10:29

Extrude modifier ویژگی

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

مدیفایر Extrude به شئی انتخاب شده عمق اضافه می کند و به نوعی برجستگی ایجاد می کند.

- شئی بالایی Spline بدون استفاده از تابع Extrude می باشد.

- شئی پایین سمت چپ مدیفایر Extrude اعمال شده و گزینه Cap End خاموش می باشد.

- شئی پایین سمت راست مدیفایر Extrude اعمال شده و گزینه Cap End روشن می باشد.

Interface

Amount :

میزان عمق(ارتفاع) را تعیین می کند.

Segments :

تعداد سگمنت ها در بخشی از شئی که Extrude شده است را مشخص می کند.

Capping group

Cap Start

یک سطح صاف در قسمت ابتدایی (پایینی) شیئ ایجاد می کند.به زبانی دیگر کف شئی را می بندد.

Cap End

یک سطح صاف در قسمت انتهایی (بالای شکل) شیئ ایجاد می کند.

Output group

در این قسمت شما می توانید شئی Extrude شده را به سه حالت Mesh ، Patch ، NURBS تبدیل کنید.

Generate Mapping Coords

متریال و تکستچر اعمال شده به شئی را در خروجی نمایش می دهد.

Real-World Map Size

اندازه تکستچر داده شده در متریال را که به جسم اعمال می شود را کنترل می کند.

Generate Material IDs

به دو طرف شئی و همچنین بخشی از شئی که Extrude شده شناسه متریال ( Material ID ) مختلف می دهد.معمولا برای کف و سقف شماره های 1و 2 و برای بدنه شئی شماره 3 را اختصاص می دهد.

Smooth

لبه های شئی Extrude شده را صاف و نرم می کند. 


 


 


 


 


  

 
خواندن 1795 بار آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 30 مهر 1392 23:22
مجموعه های بیشتر: « Stretch modifier Smooth modifier »