مرا به خاطر بسپار
Admin

Admin

مدیفایر Skew برای کج کردن اجسام بکار می رود . می توانید مقدار و جهت کج شدن را در هر یک از سه محور کنترل کنید یا آن را در یک بخش محدود کنید .

دراین آموزش گام به گام نحوه ی ساخت مهره ی فیل را می آموزیم .

توسط مدیفایر twist می توانید اجسام را بپیچانید مانند چلاندن لباس های خیس . می توانید زاویه ی پیچش در راستای هر کدام از سه محور و نقطه ی محوری پیچش را کنترل یا محدود کرد .

مدیفایر Taper به آبجکت شکلی مخروطی می دهد , این عمل با scale کردن دو انتهای شکل بر اساس محور انتخاب شده صورت می گیرد . می توان مقدار و انحنای مخروط را در راستای محورها کنترل و یا محدود کرد .

 در دو آموزش قبلی نحوه ی مدلسازی و بافت دهی توپ فوتبال را آموختیم , در این قسمت روی نور پردازی تمرکز خواهیم کرد .

دراین آموزش با هم نحوه ی ساخت مهره ی رخ یا قلعه را می آموزیم .

مدیفایر Cap Holes بر روی تمامی سوراخ های آبجکت , face ایجاد می کند . هر سوراخ بصورت حلقه ای از Edge ها که فقط یک Face دارند تعریف می شود . اگر به نظر رسید مدیفایر کار نمی کند به این خاطر است که Edge های شکل invisible هستند . مدیفایر را پاک کنید سپس مدیفایر Mesh Select را به شکل اعمال کنید و Edge های اطراف سوراخ را انتخاب کنید و دوباره مدیفایر Cap Holes را اعمال کنید .

 این قسمت از آموزش مربوط به نحوه ساخت صفحه ی شطرنج و مهره پیاده یا سرباز است .

به کمک مدیفایر Melt می توانید اثر ذوب شدن را روی آبجکت انتخاب شده ببینید . اثر این مدیفایر تضعیف لبه ها و گستردگی اجسام در حال ذوب است .

مدیفایر Symmetry بیشتر در مدل سازی کاراکترها , کشتی و هواپیما که نیاز به قرینه سازی وجود دارد استفاده می شود . این مدیفایر منحصر بفرد این امکان را می دهد که شکل را در راستای صفحات X , Y , Z قرینه کنید , شکل را برش دهید و قسمت های اضافه را حذف کنید , و به صورت اتومات ورتکس های موجود در محل برخورد قرینه ها را weld می کند .

صفحه2 از3