پرینت

آموزش ساخت نئون سرد

on . زیر مجموعه : modeling

СНПЧ А7 Пенза, обзоры принтеров и МФУ


سلام در این قسمت به شما ساخت و مدلینگ یک نئون رو نمایش می دهم که می توانید این را در خیلی زمینه ها استفاده کنید.        مرحله 1:

         با استفاده از ابزار Teapot یک قوری در صحنه ایجاد می کنیم.


مرحله 2 :

با استفاده از ابزار Line دور تا دور قوری را همانند شکل زیر رسم نمایید.

 

           مرحله 3:

              خط قرمز و سفید را با استفاده از فرمان Attach به یکدیگر متصل کنید همچنین 4 ورتکس لبه قوری را هم Weld نمایید.

مرحله 4:

 برای همه اشیاء رسم شده در صحنه دقت کنید تیک دو گزینه Enable in Render و Enable I Viewport را بزنید.

 

مرحله 5:

با استفاده از Line یک گیره همانند شکل زیر برای نگه داری قوری ایجاد کنید.


مرحله 6:

از روی گیره ساخته شده کپی تهیه نمایید و در جاهای مشخص شده برای نگه داشتن قوری استفاده نمایید.

 

  مرحله 7:

با استفاده از ابزار Text متن زیر را تایپ کرده و در مکان مورد نظر قرار قرار دهید.


 

مرحله 8:

دوباره چک کنید که تیک گزینه Enable in Render خورده باشد سپس قوری را شکل دلخواه بچرخانید.


مرحله 9:

تابع Shell را به کلیه نئون ها اعمال نمایید.این کار در خروجی باعث زیباتر شدن کار می شود.

 

  مرحله 10:

  اکنون همانند شکل برای دور تا دور شکل قاب زیر را ایجاد کنید.

 

مرحله 11:

  تابع Shell را به شئی اعمال نمایید.


 

مرحله 12 :

رو شی راست کلیک کرده و گزینه convert to editable mesh  را انتخاب کنید سپس چند ضلعی جلویی را پاک کرده و پس از آن تابع Shell را به آن بیافزایید.

مرحله 13 :

با استفاده از تکنیک های قبلی بقیه اشیا موجود در صحنه رو هم مدل سازی کنید.

 

مرحله 14 :

در قسمت متریال تنظیمات زیر برای رنگ سفید نئون ها می باشد برای رنگ زرد کافیست از قسمت diffuse رنگ زرد را انتخاب نمایید.

 

مرحله 15:

این ها تنظیمات نئون ها در حالت روشن هستند.


 

مرحله 16 :

دکمه F10 را بزنید تا تنظیمات رندر باز شود.در قسمت Global switches تیک گزینه default lights را بردارید.در قسمت indirect illumination گزینه On را فعال نمایید.و برای موتور دوم light cache را انتخاب نمایید.

 

 

مرحله 17 :

در قسمت Image Sampler گزینه minrate= -1 و maxrate= 2 و در قسمت antialiasing filter گزینه Mitchell Netravali را برگزینید.

 


مرحله 18 :

در قسمت Irradiance map حالت current state را بر روی Low تنظیم کنید و بقیه تنظیمات رو مانند شکل انجام دهید.

 

 

مرحله 19 :

در قسمت VRay Environment رنگ skylight را بر روی سفید و مقدارش را بر روی 0.4 قرار دهید.در قسمت reflection section یک HDR Map شب  قرار دهید و در نهایت بر روی رندر کلیک نمایید.